Program Krásná Kopřivnice

Společně za Krásnou Kopřivnici

Vzhled a bezpečnost

 • Podpoříme revitalizaci veřejných prostranství a budov (centrum města, sídliště, koryto Kopřivničky, dětská hřiště, zeleň).
 • Vytvoříme manuál užívání veřejného prostranství s důrazem na omezení reklamního smogu, zejména v centru města.
 • Upřednostníme investice do stávajících objektů města před investicemi do objektů nových.
 • Zasadíme se o aktivní řešení situace s objektem „Včelín“.
 • Podpoříme boj proti vandalismu a rušení veřejného pořádku v rámci platné legislativy.
 • Podpoříme činnost Městské policie.

Sport a vzdělání​

 • Podpoříme sportovní dění a zabezpečení volnočasové aktivity mládeže.
 • Vytvoříme reálný plán modernizace městských sportovišť (letní stadion, lyžařský areál, koupaliště).
 • Umožníme kvalitní sportování široké veřejnosti (víceúčelová sportovní hala, revitalizace sídlištních hřišť).
 • Zoptimalizujeme systém financování sportovních klubů v rámci upravené koncepce sportu.
 • Zasadíme se o přemístění městské knihovny do vyhovujících prostor a podpoříme existenci knihoven v místních částech.
 • Podpoříme rozšíření stávajících kapacit v rámci předškolní docházky (jesle, školky).
 • Prosadíme zřízení multifunkčních učeben ve vzdělávacích institucích.

Rozvoj místních částí a doprava

 • Podpoříme realizaci odkanalizování místních části Mniší a Vlčovice.
 • Podpoříme realizaci rekonstrukce KD Mniší a přilehlé atletické dráhy.
 • Vybudujeme víceúčelové hřiště v Lubině pro potřeby škol a veřejnosti.
 • Dokončíme výstavbu chodníku ve Vlčovicích.
 • Prosadíme rozšíření dopravních spojů mezi Kopřivnicí, místními částmi a okolními obcemi.
 • Podpoříme dokončení cyklostezky z Vlčovic do Frenštátu p. R.
 • Zasadíme se o koncepční řešení nových parkovacích míst a dopravy s ohledem na zeleň.

Chytré město a rozvoj podnikání

 • Smart city „chytrá Kopřivnice“ – instalace chytrých odpadkových košů, úsporné ekologické pouliční osvětlení, interaktivní informační panely, chytré parkovací panely, atd.
 • Zřídíme veřejná místa s volným wi-fi připojením k internetu.
 • Rozšíříme služby kabelové televize včetně vysokorychlostního internetu.
 • Podpoříme podnikatelské aktivity a doplnění průmyslové zóny ve Vlčovicích hi-tech průmyslem.
 • Budeme pokračovat v tradici farmářských trhů.
 • Podpoříme pravidelná setkání místních podnikatelů s představiteli města Kopřivnice.

Cestovní ruch, propagace města, osobnosti města

 • Podpoříme cestovní ruch s důrazem na osobnosti města, sportovní zázemí a muzejnictví.
 • Budeme usilovat o šíření myšlenky „Regionálního sportovního centra“ – dostat do Kopřivnice vrcholové i rekreační sportovce, aby mohli využívat nejen sportoviště, ale také nabízené aktivity ve městě.
 • Prosadíme se o efektivnější informovanost občanů a návštěvníků města o akcích konaných ve městě.
 • Podpoříme větší využití prostorů Kulturního domu Kopřivnice a kulturní dění v místních částech.

Sociální politika a zdravotnictví

 • Zasadíme se o dokončení stavby Domova pro seniory.
 • Budeme podporovat volnočasové aktivity a vzdělávací projekty pro seniory a děti ze sociálně slabých rodin.
 • Budeme prosazovat větší prevenci kriminality prostřednictvím sportovních, kulturních a volnočasových aktivit.
 • Zkvalitníme bezbariérový pohyb ve městě.
 • Podpoříme preventivní protidrogové programy.
 • Budeme podporovat nové a odborné lékařské praxe ve městě.

Politické uskupení Krásná Kopřivnice s podporou ODA a nezávislých kandidátů.

Podpořte nás

 • Řekněte si o placku Krásná Kopřivnice
 • Napište si o magnet na auto
 • Noste hrdě tričko Krásná Kopřivnice
 • Sdílejte info o nás na sociálních sítích

Kontaktujte nás

Pište na e-mail info@krasnakoprivnice.cz, nebo nám zde zanechte zprávu: