Naši kandidáti

pro volby do zastupitelstva města Kopřivnice konané 23. a 24. září 2022

Bc. Adam Hanus

ředitel společnosti

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

architekt

Mgr. Jiří Lípový

učitel na ZŠ

Božena Mrvová

oční optička

Ing. arch. Václav Kocián

architekt

Bc. Jakub Kletenský

bankéř

Mgr. Tadeáš Holub

advokát

Ing. arch. Veronika Bezděková

architektka

Petr Zelinka

OSVČ

Mgr. Jana Feilhauerová

trenérka a manažerka atlet. klubu

Günter Grässle

státní zaměstnanec

Petra Lípová, B.S.

učitelka na ZŠ

Ing. David Zima

bankéř

Marta Danihlíková

referentka nákupu

Ing. Karel Štěpánek

důchodce

Ing. Lumír Kresta

inženýr kvality

Mgr. Pavel Dominik

marketingový pracovník

Lumír Štěpán

OSVČ

Mgr. Daniel Opačitý

podnikatel

Petr Měhýš

technik

Igor Fulnek

státní zaměstnanec