Vytvořme z Kopřivnice dobrou adresu pro život i podnikání

Kandidátka plná zkušených odborníků.

Jsme tým osobností, které za sebou mají odborné znalosti i množství zkušeností, které jsou aktivními občany Kopřivnice a které již pro město a jeho okolí vykonaly množství užitečné práce. Jsou mezi nimi architekti, sportovci, učitelé, bankéři, právníci, podnikatelé a další.

Zkušenosti a odvedená práce.

Nestavíme na vodě, ale chceme navázat na již odvedenou práci v zastupitelstvu a radě města. O naší práci jsme vás pravidelně informovali. Máme za sebou množství zkušeností a jsme ve svých oborech odborníky, kteří mají městu co nabídnout.

Máme jasnou vizi a plán pro atraktivní Kopřivnici.

Žijeme v Kopřivnici a pro Kopřivnici. Náš program jsme tvořili v souladu s podněty, které vycházely od vás, z veřejných diskuzí, které jsme v průběhu let pořádali, z veřejných projednání i neformálních diskuzí. Náš program neobsahuje plané sliby, ale body, které je skutečně možné splnit. 

Komunikujeme s vámi po celou dobu, ne jen před volbami.

Pořádali jsme během posledních čtyř let veřejné debaty s občany, otevírali jsme aktuální a palčivá témata a mluvili s vámi o konkrétních projektech a jejich realizaci.

Naše vize a program

Žijeme v Kopřivnici a pro Kopřivnici. Jsme přesvědčeni, že si zaslouží a má potenciál stát se městem, ve kterém se dobře žije a do kterého je radost přicestovat. Uděláme vše proto, aby se Kopřivnice stala krásnou po všech stránkách.

Krásná Kopřivnice: Kandidáti

pro volby do zastupitelstva města Kopřivnice konané 23. a 24. září 2022

Bc. Adam Hanus

ředitel společnosti

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

architekt

Mgr. Jiří Lípový

učitel na ZŠ

Božena Mrvová

oční optička

Ing. arch. Václav Kocián

architekt

Bc. Jakub Kletenský

bankéř

Mgr. Tadeáš Holub

advokát

Ing. arch. Veronika Bezděková

architektka

Petr Zelinka

OSVČ

Mgr. Jana Feilhauerová

trenérka a manažerka atlet. klubu

Günter Grässle

státní zaměstnanec

Petra Lípová, B.S.

učitelka na ZŠ

Ing. David Zima

bankéř

Marta Danihlíková

referentka nákupu

Ing. Karel Štěpánek

důchodce

Ing. Lumír Kresta

inženýr kvality

Mgr. Pavel Dominik

marketingový pracovník

Lumír Štěpán

OSVČ

Mgr. Daniel Opačitý

podnikatel

Petr Měhýš

technik

Igor Fulnek

státní zaměstnanec