Náš volební program 2022​

Obsah volebního programu

Bydlení

 • Vytvoření podmínek pro výstavbu nových bytů
 • Změny v územním plánu pro lepší využití pozemků určených k výstavbě
 • Efektivní využití stávajících lokalit pro výstavbu (bytové domy, rodinné domy, řadové domy)
 • Rozšíření bytového fondu formou nástavby stávajících objektů
 • Pomoc při řešení úspor energií (informace o dotačních programech, zvýšení informovanosti, administrativa, odborné poradenství)
 • Podpora rozvoje a modernizace technické infrastruktury na pozemcích určených k výstavbě (kanalizace, vodovody, veřejné osvětlení, povrchy komunikací, chodníky atd.)

Sport, kultura a vzdělání

 • Rekonstrukce městských sportovišť (zimní stadion, tenisová hala, koupaliště)
 • Finanční podpora sportovních klubů a volnočasových spolků
 • V případě vhodného dotačního programu výstavba multifunkční sportovní haly
 • Podpora spolků a aktivních občanů v rámci pořádání kulturních akcí, včetně častějších společenských akcí v místních částech
 • Rozšíření kapacit v mateřských školách včetně alternativního předškolního vzdělávání a volnočasových aktivit
 • Revize pravidel umisťování dětí do mateřských škol

Místní části

 • Psí útulek – zajistit psům plnohodnotné místo pro dočasný domov
 • Přehrada – dokončit úpravu pláže, vybudování vhodného mola, zachování přírodního rázu pro rekreaci místních občanů
 • Mniší – zastřešení terasy KD, rekonstrukce hasičské dráhy
 • Dokončení projektu odkanalizování včetně finální asfaltové vrstvy na komunikacích
 • Častější svoz bioodpadu, údržba zeleně a zimní údržba dle potřeb obyvatel
 • Častější kontrola dodržování předepsané rychlosti na vozovkách

Bezpečnost a doprava

 • Navýšení personálního stavu strážníků a zajištění pěších pochůzek v ulicích
 • Preventivní programy pro školy a seniory
 • Zvýšení dopravní bezpečnosti v obytných zónách (přechody pro chodce, zrcadla u výjezdů, úprava rychlosti atd.)
 • Oprava chodníků a vozovek, bezbariérovost
 • Efektivní systém parkování (víkendové parkování turistů, parkoviště u Alberta, placené parkoviště u Kachlovky, parkoviště u Městského úřadu atd.)
 • Rozšíření sítě cyklostezek nejen uvnitř města, ale zároveň propojení s okolními obcemi

Vzhled a veřejná prostranství

 • Dokončení revitalizace centra města
 • Komunikace s vlastníky soukromých objektů v rámci dokončení revitalizace centra (zahrádky a fasády dle koncepce Estetika Kopřivnice)
 • Realizace rekonstrukce předprostoru u muzea osobních automobilů TATRA
 • Péče o stávající a novou zeleň ve městě
 • Městský mobiliář – obměna laviček, doplnění odpadkových košů, postupná obměna veřejného osvětlení v celém městě
 • Prostranství u budovy ZŠ Náměstí, včetně nám. T.G.M.
 • Údržba a renovace městských budov (ZŠ Náměstí, radnice, Kulturní dům)
 • Bývalé házenkářské hřiště – realizace sportovně-relaxační zóny

Smart city

 • Aktivní komunikace města s občany a podnikateli
 • Aktivity vedoucí k energetické soběstačnosti a úsporám
 • Zavádění chytrých (smart) prvků ve městě (např. parkovací panely atd.)
 • Nabíjecí stanice na elektrokola, elektroautomobily
 • Interaktivní informační panely

Sociální oblast a zdravotnictví

 • Ve spolupráci s krajem zajistit dokončení výstavby Domova pro seniory
 • Podpora neziskových organizací působících na území města
 • Zajištění podmínek pro příliv nových zdravotnických ordinací (zubař, praktický lékař, dětský lékař atd.)