Jana Feilhauerová

Jana Feilhauerová za Krásnou Kopřivnici

“Ráda bych využila odkazu našeho nejslavnějšího rodáka Emila Zátopka, který ve svém naplněném životě udělal vše, aby si splnil své sny.”

Mgr. Jana Feilhauerová

45 let, manažerka atletického klubu, bez politické příslušnosti

Od roku 1996 – po získání magisterského titulu na Univerzitě Palackého v Olomouci na Fakultě tělesné kultury – pracuji jako redaktorka Kopřivnických novin. V letech 2012- 2013 jsem získala na Masarykově univerzitě v Brně Fakulty sportovních studií kvalifikaci trenéra atletiky II. třídy.

Od roku 2010 jsem trenérkou a manažerkou Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice. Od roku 2017 jako OSVČ organizuji sportovní činnosti pro Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice. Od roku 2018 působím jako vedoucí trenér Sportovního střediska Kopřivnice a zaměstnanec Atletického klubu Emila Zátopka pod záštitou Českého atletického svazu.

Žiji atletikou

I přes velkou lásku především k atletice se ráda projedu na kole, vyrazím za turistikou, zahraji si tenis nebo si zacvičím v posilovně. Ke sportu vedu i své dvě děti.

Mým velkým vzorem je Emil Zátopek

Krásnou Kopřivnici vidím v komplexním souznění všech oblastí života. Nicméně vzhledem k mému blízkému vztahu ke sportu bych ráda využila odkazu našeho nejslavnějšího rodáka Emila Zátopka, který své sny nejen snil, ale každý den udělal něco pro to, aby je naplnil. Právě proto má Krásná Kopřivnice mou podporu. Věřím totiž, že nebude jen spřádat plány. Naopak. Vytvoří si koncepční plán, který bude každý den naplňovat a hledat ideální cestu, aby co nejlépe uskutečnila svou vizi.

Podpořte nás

  • Řekněte si o placku Krásná Kopřivnice
  • Napište si o magnet na auto
  • Noste hrdě tričko Krásná Kopřivnice
  • Sdílejte info o nás na sociálních sítích

Kontaktujte nás

Pište na e-mail info@krasnakoprivnice.cz, nebo nám zde zanechte zprávu: